Παιδιατρικό Εργαστήριο

Παιδιατρικό Αιμοληπτήριο

Παιδομικροβιολογικό

  • Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο γίνονται οι λήψεις των δειγμάτων αίματος και το πλύσιμο των βρεφών, για την αξιόπιστη καλλιέργεια ούρων και άλλων βιολογικών υγρών. Αιμοληψίες πραγματοποιούνται σε παιδιά άνω των 2 μηνών.

Παιδοκαρδιολογικό

  • ΗΚΓ και TRIPLEX σε παιδιά άνω των 4 ετών.

Παιδοακτινολογικό

  • Πραγματοποιούνται ακτινογραφίες και υπέρηχοι σε παιδιά άνω των 30 ημερών, κατόπιν συνεννόησης με τον ιατρό ακτινολόγο.

Παιδιατρικό Αιμοληπτήριο